/ Članci, Korisno, Zaštita životinja

Policija za životinje u Phoenixu.

 

Zbog učestalih poziva građana koji nas pitaju kako i kome prijaviti zlostavljanje životinja, u ovom ćemo članku pojasniti sve detalje vezane za prijavu zlostavljanja životinja.


VAŽNO!

Centar „Key“ je udruga građana te nema ovlasti oduzimati životinje, ulaziti na tuđi posjed ili rješavati slučajeve zlostavljanja životinja. Za to su nadležne institucije koje ćemo navesti u tekstu.

Ukoliko pronađete ozlijeđenu ili ugroženu napuštenu životinju, možete nas kontaktirati kako bismo životinju privremeno smjestili na sigurno i/ili po potrebi odvezli veterinaru.

Ovisno o situaciji, možda ćemo vas preusmjeriti na druge udruge koje su specijalizirane za životinju koju ste našli i kojoj je potrebna pomoć. To ovisi o vrsti životinje, mjestu pronalaska, te njenom stanju.


TKO JE NADLEŽAN I KOME SE OBRATITI AKO ŽELIM PRIJAVITI ZLOSTAVLJANJE ŽIVOTINJA?

Kada se radi o neposrednom ugrožavanju zdravlja i života životinje te teškom zlostavljanju životinje (svi oblici fizičkog zlostavljanja), što hitnije treba obavijestiti policiju na broj 192 koja sprječava daljnje ugrožavanje životinje i, ako se radi o mučenju i/ili usmrćivanju životinje, podnosi kaznenu prijavu.

Imajte na umu da je manja vjerojatnost reakcije policije ukoliko je prijava anonimna.

Kaznenu prijavu zbog zlostavljanja i/ili usmrćivanja životinje može podnijeti i svjedok zlostavljanja/usmrćivanja životinje ili osoba koja ima saznanja o tome, i to pismenim putem nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu. Uz prijavu je potrebno priložiti što više dokaza koji mogu poslužiti u svrhu dokazivanja navoda iz prijave (fotografije ili video snimke, iskazi svjedoka, obdukcijski nalaz, veterinarska dokumentacija).

U slučaju zanemarivanja životinje, nadležnoj veterinarskoj inspekciji se pismenim putem upućuje prijava u kojoj treba navesti što više detalja koji upućuju na kršenje Zakona o zaštiti životinja, a dobro je priložiti i fotografije ili video snimke. Napuštanje životinje, koje je kažnjivo prema Zakonu o zaštiti životinja, također se prijavljuje veterinarskoj inspekciji.

Popis i kontakte veterinarskih inspekcija pronađite na kraju teksta.

POLICIJA NE ŽELI IZAĆI NA TEREN ILI ZAPRIMITI PRIJAVU, ŠTO DA RADIM?

U slučajevima kada građanin smatra da su postupanjem, odnosno ne postupanjem policijskog službenika povrijeđena njegova prava ili da je došlo do povrede zakona od 0 do 24 sata može podnijeti pritužbu na telefon 192 (Operativno komunikacijski centar policijske uprave na čijem se području događaj dogodio).

Također, građanin koji je nezadovoljan postupkom policijskog službenika može podnijeti i pisanu pritužbu nadležnoj policijskoj upravi ili Ministarstvu unutarnjih poslova, koji će sukladno članku 6. Zakona o policiji ispitati sve što se u prijavi navede.

Ako želite da se situacija odmah ispita, možete kontaktirati i unutarnju kontrolu MUP-a, no u tom slučaju je zaista poželjno da prijava ne bude anonimna.


PRIJAVA PUTEM MOBILNE APLIKACIJE

Ministarstvo unutarnjih poslova lansiralo je mobilnu aplikaciju koja se može besplatno skinuti s njihovih stranica, a trebala bi služiti svima koji žele pomoći i zaštititi životinje od zlostavljanja. S anonimnom prijavom prilaže se slika s kamere ili memorije mobilnog uređaja, a uz sliku se može dodati detaljniji opis prijave. Ako je iz senzora mobilnog uređaja dostupna lokacija, šalje se zajedno s prijavom. Poslane prijave pohranjuju se na mobilni uređaj te se kroz aplikaciju može pratiti njihov status. Operativno dežurstvo policijske uprave trebalo bi reagirati na vašu prijavu nakon zaprimanja, a možda bi bilo zgodno dodati i mogućnost slanja video zapisa. Dosad su se prijave o kršenju zakona i zlostavljanju vršile putem telefona, a ovo je korisna nadogradnja koja bi trebala ubrzati stvari.

Aplikaciju možete skinuti ovdje: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.span.devosijek.mup


ŠTO SE ZAKONSKI SMATRA ZLOSTAVLJANJEM ILI MUČENJEM ŽIVOTINJA?

Članak iz Kaznenog zakona prema kojemu se sankcionira zlostavljanje i ubijanje životinja:

Ubijanje ili mučenje životinja

Članak 205.

(1) Tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz koristoljublja, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

(3) Tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način izloži životinju tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, kaznit će se kaznom zatvora do šest mjeseci.

(4) Životinja iz ovoga članka oduzet će se.

U slučaju zanemarivanja životinje (prehrana, neprikladan smještaj, lanac urezan u meso, vidljivo bolesna životinja, sumnja da životinja nije cijepljena protiv bjesnoće i sl.) nadležnoj veterinarskoj inspekciji pismenim putem upućuje se prijava u kojoj treba navesti što više detalja koji upućuju na kršenje Zakona o zaštiti životinja. Uz prijavu je dobro priložiti i što više dokaza kao što su fotografije ili videosnimke, iskazi svjedoka, veterinarska dokumentacija.

Prijava bi trebala sadržavati sve podatke o podnositelju prijave, počinitelju ili vlasniku životinje, kao i o svjedocima koji mogu potvrditi navode iz prijave.

VAŽNO: anonimne prijave se uglavnom ne razmatraju. Ako želite ostati anonimni jer mislite da bi osoba koju prijavljujete mogla ugroziti vašu sigurnost, u potpisanoj prijavi nadležnoj instituciji naglasite da želite ostati anonimni prema prijavljenom. Tako inspekcija može kontaktirati vas kao svjedoka, ali prijavljenoj osobi neće dati vaše podatke. Ako se radi o psu i ako postoji sumnja da nije cijepljen, svakako treba i to naglasiti, a na kraju prijave treba zatražiti povratnu informaciju o poduzetom.

Prema Kaznenom zakonu i prema Zakonu o zaštiti životinja kažnjivo je uskraćivati životinjama hranu i vodu. U takvim situacijama najprije se zove policija, osobito ako je životinji izravno ugrožen život, a dobro je napisati i prijavu veterinarskoj inspekciji na gore opisan način.

Držanje psa na lancu

Držanje psa na lancu nije zabranjeno zakonom, no dužina lanca na kojem životinja smije biti regulirana je gradskim i općinskim odlukama o načinu držanja kućnih životinja. Također, psi na lancu podliježu općim odredbama Zakona o zaštiti životinja.

Odluke gradova i općina u RH dostupne su na internetu; ako je dužina lanca kraća od minimalne dopuštene, zove se komunalno redarstvo.

Ako lanac ozljeđuje životinju (preuzak, urezan, pretežak i slično), to se smatra zlostavljanjem životinja i prijavljuje se veterinarskoj inspekciji i policiji. Pismena prijava šalje se i ako je pas na lancu izložen gladi, žeđi, svim vremenskim uvjetima i potpunoj nemogućnosti dnevnog kretanja te ako je vidljivo da je pothranjen, bolestan i letargičnog ponašanja.

Trovanje/mučenje/ubojstvo životinje

U slučajevima trovanja, teškog zlostavljanja i ubojstva životinje odmah treba pozvati policiju jer se radi o kaznenom djelu.

Osim na članak 205. Kaznenog zakona, možete se pozvati i na članak 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (NN 5/90, 30/90, 47/90 i 29/94) koji zabranjuje mučenje i ubijanje životinja na javnome mjestu (ako se događaj zbio na javnome mjestu):

Član 30.

Tko bez nadzora i neoprezno drži životinje koje mogu povrijediti ili ugroziti građane ili tko na javnom mjestu zlostavlja životinje ili na drugi način loše s njima postupa, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom.

Neprimjereni veterinarski postupci

Neprimjereni postupci od strane veterinara sankcionirani su, za najteže slučajeve povreda, člankom 208. Kaznenog zakona.

Nesavjesno pružanje veterinarske pomoći

Članak 208.

Veterinar ili veterinarski djelatnik koji se pri pružanju pomoći, pregledu, cijepljenju ili liječenju životinje ne pridržava pravila veterinarske struke pa zbog toga nastupi oboljenje, znatno pogoršanje bolesti ili uginuće životinje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Osim Općinskom državnom odvjetništvu, neprimjereno i nestručno ponašanje veterinara može se prijaviti Hrvatskoj veterinarskoj komori.

Cijeli Zakon o zaštiti životinja možete pročitati ovdje:
https://www.zakon.hr/z/257/Zakon-o-za%C5%A1titi-%C5%Beivotinja


KONTAKTI VETERINARSKIH INSPEKCIJA

GRAD ZAGREB
Fra Andrije Kačića Miošića 9, 10 000 Zagreb
tel: 01 6447 194
fax: 01 6447 197

ZAGREB ISTOK
J.Zorića 1, 10 370 Dugo Selo
tel: 01 2752 436

ZAGREB ZAPAD
B. Radića 2, 10 450 Jastrebarsko
tel: 01 6281 554

POŽEGA
Industrijska 21, 34 000 Požega
tel: 034 272 265
fax: 034 272 265

VARAŽDIN
Kratka 1, 42 000 Varaždin
tel: 042 313 822
fax: 042-313-822

BJELOVAR
Petra Zrinskog 13, 43 000 Bjelovar
tel: 043 221 809

OSIJEK
Trg Lava Mirskog 3, 31 000 Osijek
tel: 031 215 091
fax: 031 215 091

KOPRIVNICA
Matije Gupca 2, 48 000 Koprivnica
tel: 048 222 825, 048 674 545

GLINA
Trg bana Josipa Jelačića 2, 44 440 Glina
tel: 044 882 022

RIJEKA
Riva 10, 51 000 Rijeka
tel: 051 323 705

SPLIT
Solinska 84, 21 000 Split
tel: 021 444 049
fax: 021 488 825

ŠIBENIK
Vladimira Nazora 53, 22 000 Šibenik
tel: 022 216 416
fax: 022 216 416

DUBROVNIK
Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik
tel: 020 351 023


 

Share this Post