/ Blog

Foto: Centar za zaštitu životinja i prirode “Key”


FOTOGALERIJA: Mahatma, Rajesh i Apu u Centru “Key”

Centar za zaštitu životinja i prirode “Key” te utočište unutar Centra pokrenuli smo s idejom da u praksi pokažemo kako je moguć miran i nenasilan suživot između čovjeka, životinja i prirode. Također želimo kroz vlastiti primjer potaknuti i druge na razumijevanje i senzibilitet prema drugim vrstama kojeg trenutno imamo većinom samo prema vrstama koje su smatrane kućnim ljubimcima – psi, mačke, kunići…

Kroz rad i sa drugim vrstama, te kroz proučavanje njihovog ponašanja možemo bolje upoznati druge vrste i njihove prirodne interese, a samim time im i pomoći. Možemo ih početi doživljavati kao individue, a ne samo resurse za našu upotrebu.

Spletom okolnosti, u utočište Centra “Key” došle su i tri indijske patke koje će ovdje živjeti u skladu sa svojim prirodnim interesima i do svoje prirodne smrti.

Indijske patke su poludivlja vrsta što znači da nisu dovoljno divlje da bi mogle živjeti samostalno u prirodi, no nisu ni toliko pitome da žele kontakt s ljudima.

U utočištu će im zasigurno društvo praviti i druge vrste, s obzirom da je unutar njihovog prostora smještena i nastamba za podivljavanje zečeva, u kojoj su do danas bila smještena tri psa koja su ih proučavala.

S obzirom da su ove patke originalno iz Indije, odlučili smo im dati i indijska imena.

Upoznajte Mahatmu, Rajesha i Apu-a

 


Centar za zaštitu životinja i prirode “Key” | Center for Active Animal and Nature Protection “Key”


 

Share this Post