/ Lokalna flora i fauna

Latinski naziv: Picoides major

Opis ptice: Najčešći naš djetlić. Leđa su mu crna, ima krupnu bijelu plohu na krilima, sjajno crveni podrepak, a mužjak ima crvenu mrlju na tjemenu. Veličine je oko 23 cm, teži do 90 grama, raspon krila do 39 cm.

Obitava u svim vrstama šuma, starim voćnjacima, vrtovima i parkovima (ali je najoprezniji među djetlićima). Hrana mu je različita. Izraženiji je biljojed od ostalih djetlića, ali se velikim dijelom hrani kukcima koji žive pod korom drveća. Zimi se velikim dijelom hrani sjemenkama iz češera smreka i borova.

Poduzima nagle seobe, ovisno o količini sjemenja. Također jede salo na hranilicama za ptice. Može doživjeti 5 do 10 godina.

Gnijezdi se u dupljama drveća koju sam izdubi. Nese 4 do 7 jaja, a za mlade se brinu oba roditelja. Zov je visok, kratak i oštar “kik”, koji može ići u nizovima s razmakom od 1 sekunde; također vrlo brzo, u oštrom nizu. Veliki djetlić je ptica stanarica. (www.eduvizija.hr)

Djetlići se većinom gnijezde u starijim stablima u kojima su započeli procesi truljenja ili čak i u mrtvim stojećim stablima. Djetlići ne oštećuju gospodarski vrijedne dijelove stabala. Duplje djetlića od iznimne su važnosti za opstanak velikog broja drugih vrsta ptica, sisavaca (osobito šišmiša) i drugih životinja, pa čak i kukaca. Zbog toga se djetliće smatra ključnim vrstama u ekosustavu tj. vrstama koje ne moraju biti najbrojnije, ali imaju iznimno velik utjecaj na strukturu i funkcioniranje ekosustava.

U Hrvatskoj su svi djetlići strogo zaštićeni Zakonom o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08) i Pravilnikom o proglašenju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06, 99/09). (www.dzzp.hr)

Foto & video: Mariana Vidmar | Centar za zaštitu životinja i prirode “Key”


 

Share this Post